Ka-bar Tdi Knife 2.31" Plain - Edge W/sheath Black